CONCURSAL

La nostra experiència com a advocats defensors d'empreses en situació de crisi, ens ha permès atresorar un valuós bagatge en els procediments concursals, que hem fet extensiu a la tasca d'administradors concursals. Així, hem perfilat un equip d'advocats i economistes, especialment formats en matèria concursal, que ha estat designat ja en nombrosos concursos com a Administradors Concursals. En l'acompliment d'aquest càrrec ens caracteritzem pel rigor i la solvència tècnica, i el profund coneixement empresarial, que ens permet aportar sempre  les millors solucions tant en un escenari de continüitat, prioritzant l'agilitat en la viabilitat de l'empresa, com en situacions de liquidació.