FISCAL

El nostre departament fiscal ofereix serveis en tres diferents nivells, tots ells de la mateixa qualitat i eficàcia de costos.

Planificació fiscal en fusions i adquisicions i la seva fiscalitat

Després de gairebé 20 anys d'experiència en el camp de la planificació fiscal, el nostre plantejament combina dos factors que han d'estar equilibrats: prudència i coneixement.

En els últims 10 anys, els professionals d'aquesta àrea hem assessorat adquisicions, fusions i escissions en diversos sectors de negocis, com ara centres de negocis (resorts), turisme, tecnologies de la informació, Internet i multimèdia.

Només, el coneixement més precís i actualització en regulació fiscal i l'administració duta a terme pel nostre equip, ens permet fer un assessorament adequat.

A més, l'experiència pràctica ens permet aportar opinions ben basades sobre les accions previsibles de l'Administració Tributària i, ocasionalment, sobre la jurisprudència dels Tribunals. Cerquem fer que els nostres clients se sentin còmodes en un punt intermig entre la prudència i la necessitat d'optimitzar les despeses fiscals.

Declaracions fiscals

En aquest nivell ens ocupem de les obligacions fiscals requerides per la regulació, fent possible la feina des de la documentació lliurada per la companyia o assessorant en el procés de la seva actuació.

Aquest servei està especialment adreçat a les empreses multinacionals que comencen les seves activitats a l'Estat espanyol, a les empreses no actives i que la seva principal proposta sigui la tinença de béns immobles o d'altres béns, o adreçat a mitjanes empreses que vulguin externalitzar el servei de gestió fiscal.

Com a part dels serveis d'aquesta secció, oferim el servei de consolidació fiscal. Com que la consolidació fiscal suposa un avantatge per als grups,optimitzem els costos de preparació del paquet de consolidació, especialment a aquelles companyies que no tenen obligació de consolidació.

Assessorament fiscal continuat

L'assessorament fiscal de MILINERS ha estat dissenyat com a un servei d'informació, en el qual el client i la seva empresa estan en contacte permanent per a conèixer les novetats fiscals i dur a terme les accions més adequades en interès de l'empresa.

El servei de consulta fiscal regular, fa destacar la proactiva actuació del nostre equip, a través de cartes d'informació general enviades regularment i de comunicacions personals focalitzades per a cada client.

La nostra experiència ens fa entendre que el millor servei d'assessorament, és aquell que és fet per professionals que, juntament amb el més complert i més curós coneixement de la matèria, coneixen els negocis i activitats dels seus clients.

Assumptes destacables

Fem esment d'alguns assumptes que hem dirigit o participat.

  • Assessorament fiscal en l'adquisició de subsidiàries espanyoles d'un grup internacional de software, assessorant la part fiscal del due diligence i l'optimització de les implicacions fiscals en el contracte d'adquisició i, especialment, en la planificació fiscal després del contracte.
  • Hem assessorat a grups d'empreses del sector de begudes i envasat en el seu procés de reorganització, incloent – hi diverses fusions i la creació de la seva estructura com a holding.
  • Hem assessorat a una de les patronals espanyoles més importants en propostes de reformes legislatives per a la reducció fiscal d'empreses familiars, preparant l'esborrany del projecte de llei que ha portat al marc actual de les bonificacions fiscals a l'empresa familiar.
  • Planificació fiscal a alguns clients privats amb residència britànica, aprofitant els avantatges que ofereix la combinació de la fiscalitat anglo-espanyola pel que fa a la venda de negocis.
  • Planificació a un grup internacional del sector alimentari per a optimitzar la fiscalitat d'una important compra d'empresa.