LABORAL

El nostre assessorament jurídic preventiu es basa en el mètode d'anticipació al risc, que permet al directiu o empresari prendre decisions estratègiques amb la màxima seguretat. Aconsellem de manera global per la més òptima gestió del sistema de relacions laborals a fi d'evitar conflictes i minimitzar les responsabilitats de l'empresa.

Pel que fa als aspectes més delicats, comptem amb experts en reestructuració i negociació d'acords col.lectius. Entre les nostres intervencions més detacades figuren fusions, dissolucions, adquisió d'empreses i joint ventures de nombroses empreses espanyoles i estrangeres. També sabem resoldre conflictes individuals i col.lectius, procediments per acomiadament, violació de drets fonamentals, assetjament sexual, modificació de condicions de treball, reclamacions en casos de successió d'empresa i subcontractació.