MERCANTIL

L' equip de dret mercantil està compost per advocats amb llarga experiència en aquesta especialitat. Particularment, s'ha de destacar les fusions i adquisicions de companyies, separacions i solucions de conflictes entre accionistes, joint-ventures i capital de risc. A més, tenim una àmplia experiència en reestructuració de negocis i dissolució d'empreses.

La nostra actuació s'estén a l'àmbit judicial, especialment en la solució de conflictes de societats mercantils, competència deslleial i reestructuracions d'empreses.

S'ha de destacar també i, amb el mateix rigor, la importància de l'assessorament diari i continuat compost de petites consultes que ajuden els directius i empresaris en la presa de decisions.

La complexitat del treball corporatiu implica que, en alguns casos, el nostre equip hagi de recórrer a professionals de diferents departaments, assegurant que cada tema sigui tractat d'una forma efectiva, incloent–hi tasques mercantils, societàries, de propietat intel•lectual, de fiscal, de tecnologies de la informació, de laboral o de dret immobiliari alhora.

En aquest camp, la nostra feina inclou, entre d'altres, fusions i adquisicions, separacions entre socis i escisions, contractació mercantil nacional i internacional, franquícia i associació empresarial, contractes de joint-venture, reestructuració d'empreses i capitals, conflictes entre accionistes, secretariat de consells d'administració, consultes i dictàmens.

Assumptes destacables

Podem fer esment d'algunes experiències del nostre equip d'advocats:

 • · Procés d'integració entre dos grups de societats, creant la primera empresa independent líder del sector de distribució de telefonia i comunicacions.
 • · Adquisició de les subsidiàries espanyoles d'una empresa líder de software, assessorant el procés de due diligence i adquisició.
 • · Due diligence i adquisició d'una empresa espanyola líder en el sector de la ceràmica tèrmica per part d'una empresa nord-americana.
 • Conflicte entre els accionistes d'una empresa líder i contracte de compra venda d'una empresa espanyola de telefonia mòbil, la qual vam assessorar, hi vam negociar i vam resoldre amb la separació i transferència d'actius i passius del negoci.
 • · Estimació d'accions de competència deslleial davant actuacions il•lícites de directors, empleats i socis.
 • · Conflicte entre accionistes d'una empresa líder en la distribució d'aliments que es va resoldre amb transferència d'actius i passius de la unitat de negoci. Aportació de branca d'activitat i transferència d'actius concrets. Negociació i solució de la problemàtica laboral en procés de negociació col·lectiva.
 • · Negociació, due diligence i adquisició del consorci turístic més gran de l'Estat espanyol, assessorant totes les implicacions del procés d'adquisició: mercantils, immobiliàries, laborals i fiscals.
 • · Fusió entre una empresa espanyola líder del sector turístic i aeronàutic amb un tour-operador britànic. Negociacions, due diligence, preparacions dels contractes i altres documents rellevants.
 • · Adquisició d'actius de continguts digitals i multimèdia, bases de dades i altres actius intangibles d'una empresa líder espanyola del sector multimedia i audiovisual.
 • · Negociacions, assessorament i resolució de contracte de distribució en exclusiva entre una empresa espanyola i la fabricant alemanya líder en el mercat europeu de productes i eines per a la jardineria.
 • · Venda d'una porció minoritària en el capital d'una empresa espanyola del sector tèxtil a un grup de capital de risc. Negociació del procés, pacte d'entrada en el capital. Pacte entre socis reguladors del nou marc.