Publicació Actualitat Mercantil 2019

S’ha publicat l’obra ACTUALIDAD MERCANTIL 2019 en la que ha participat el soci fundador del nostre despatx, el Dr. Rodolfo Fernández-Cuellas, redactant el primer capítol “Comentario práctico sobre la dinámica mayoría-minoría en las sociedades de capital: apunte de soluciones”.

Per més informació, l’enllaç de l’obra és el següent: https://lnkd.in/gxzEj4x