Seminari Dret Societats: Preparant les juntes generals de 2019. Divendres 15 de març de 9:00h. a 13:30h.

Seminario de Sociedades ESADE 15 marzo 2019

El proper 15 de març se celebrarà el Seminari de Dret de Societats "Preparant les juntes generals de 2019" organitzat per ESADE i que tindrà lloc a ESADEFORUM de l'Avinguda Pedralbes. En ella diferents referents del dret mercantil societari exposaran les últimes novetats legals i jurisprudencials a tenir en compte en la preparació de les juntes generals a celebrar el primer semestre de 2019. El Dr. Rodolfo Fernández-Cuellas, soci fundador del nostre despatx, basant-se en casos reals i en l'última doctrina i jurisprudència, ens explicarà les qüestions pràctiques en la dinàmica de la junta general, amb l'objectiu de poder preveure i anticipar totes les qüestions possibles a la junta. Per a qui vulgui més informació sobre el programa o la seva inscripció, l’enllaç del seminari és següent:

http://www.esade.edu/es/events/seminario-de-derecho-de-sociedades-preparando-las-juntas-generales-de-2019/20070

És necessari revisar les darreres novetats legals i jurisprudencials rellevants per a la preparació de les juntes generals a celebrar el primer semestre de 2019. Com és sabut, el dret de separació per no distribució de dividends s'ha convertit en un tema estrella a les juntes de les societats tancades. Procedeix doncs en primer lloc revisar la reforma d'aquest dret operada per la Llei 11/2018, de 28 de desembre, que introdueix novetats molt importants. Així mateix, el tema de la regulació estatutària de la remuneració dels administradors i els acords que al respecte han d'adoptar els socis i el consell d'administració en el seu cas segueix sent objecte de novetats interpretatives després del "terratrèmol" produït per la STS de 26 de febrer de 2018, ja que tant la DGRN com el mateix Tribunal Suprem han realitzat pronunciaments rellevants que cal considerar a la llum de la molt copiosa doctrina que ha abordat aquest tema.

Finalment, hem considerat que convé revisar el procés de formulació i aprovació de comptes anuals i la dinàmica de la Junta General, en primer lloc perquè la Llei 11/2018, de 28 de desembre, introdueix novetats rellevants en matèria d'informació no financera, però també perquè en el propi procés és freqüent que es produeixin vicissituds que s'han de tenir en compte per tal d'abordar-les adequadament, com pot ser la reformulació dels comptes, la formulació o aprovació tardana, les qüestions problemàtiques relatives a la distribució del resultat, el pagament del dividend i la celebració de la pròpia junta en supòsits de conflictivitat.