Informació Fiscal - Model 720 - Declaració de béns situats a l'estranger

 

La Comissió Europea ha decidit avui portar Espanya davant del Tribunal de Justícia de la UE per imposar sancions desproporcionades als contribuents espanyols en no declarar o fer-ho extemporàniament, els actius posseïts en altres estats membres de la UE i de l'EEE («Model 720» ).

Aquest procés, es va iniciar fa més de 6 anys mitjançant una carta d'emplaçament, seguida d'un dictamen motivat. Atès que Espanya encara no li ha donat compliment, la Comissió ha decidit portar l'assumpte davant el Tribunal de Justícia de la UE.

Adjuntem el comunicat de la Comissió Europea, així com accés als documents complets del procediment.