Sentència Tribunal de Justícia Europea - El TJUE avisa els llocs web que no poden descarregar "cookies" sense el permís "actiu" de l'internauta

L'Agència Espanyola de Protecció de Dades ha fet pública una Guia sobre l'ús de les cookies, que tracta d'orientar i mostrar com la indústria publicitària ha de complir les obligacions imposades en matèria de protecció de dades sense perdre capacitat de creixement. L'objectiu d'aquesta guia publicada al novembre és que les empreses publicitàries comptin amb línies directrius clares sobre com utilitzar les cookies a Internet sense infringir la llei. Cal destacar que aquesta guia té caràcter orientatiu i pretén actualitzar un document que es trobava desactualitzat per ser de l' any 2013.

Les obligacions imposades per la normativa són:

1.  Transparencia

L'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat i de la Informació (LSSI), estableix que s'ha de facilitar als usuaris una informació clara i completa sobre la utilització dels dispositius d'emmagatzematge i recuperació de dades i sobre la finalitat del tractament de les dades, per a això, cal que:

 1. La informació o la comunicació ha de ser concisa, transparent i intel·ligible. 
 2. S'ha d'utilitzar un llenguatge clar i senzill, evitant l'ús de frases que indueixin a confusió o desvirtuïn la claredat de l'missatge. 
 3. La informació ha de ser de fàcil accés.

Hi ha múltiples formes de facilitar informació sobre les cookies, si bé el GT29, que es tracta un grup de treball europeu independent que s'ocupa de qüestions relacionades amb la protecció de la privacitat i les dades personals, recomana que continguin la informació per capes ja que així s'evita la fatiga informativa. Aquest sistema pot consistir en mostrar la informació essencial en una primera capa i completar-la en una segona capa mitjançant una pàgina que ofereixi més informació concreta sobre les cookies.

2.  Obtención de el consentiment

Perquè el consentiment sigui vàlid cal que el consentiment hagi estat atorgat de forma lliure i informada. Cal tenir en compte:

 1. Que les modalitats de prestació de consentiment poden ser vàries. Són admissibles sempre que hi hagi prou certesa que es presta un consentiment informat i inequívoc.
 2. Que l'usuari faci algun tipus d'acció. 
 3. Que l'usuari ha de ser informat prèviament abans de l'acceptació de les cookies.Que es pugui negar a acceptar les cookies.
 4. Que la informació s'atorgui a l'usuari perquè pugui consentir la utilització d'aquestes cookies.

Les modalitats de prestació de consentiment poden ser:

 1.  A l'sol·licitar l'alta en un servei. Durant el procés de configuració de l'funcionament de la pàgina web o aplicació.
 2. A través de plataformes de gestió de l'consentiment (consent managment platform o CMP).
 3. Abans del moment en què es vagi a descarregar un servei o aplicació ofert, per exemple, a la pàgina web.
 4. Mitjançant el format d'informació per capes.
 5. Mitjançant la configuració del navegador.

El Comitè Europeu de Protecció de Dades, recomana que la validesa de l'consentiment prestat per un usuari per a l'ús d'una determinada galeta no tingui una durada superior a 24 mesos però que durant aquest temps es conservi la selecció realitzada per l'usuari.Finalment, cal advertir que la LSSI no defineix qui és el responsable de complir amb l'obligació de facilitar informació sobre les cookies i obtenir el consentiment per al seu ús i per això que es fa necessari que els subjectes que participen en la utilització de les cookies col·laborin per assegurar el compliment de les exigències legals establertes.

S'adjunta la Guia objecte d'anàlisi, per a qui vulgui comptar amb més informació del resum aquí exposat, sense perjudici que a Miliners estem a disposició de qualsevol interessat en una consulta o aclariment.

Esperem que aquesta informació us resulti útil i els recordem que poden concertar una visita sense compromís per correu electrònic o trucant-nos al +34 93 272 01 80.

https://www.aepd.es/media/guias/guia-cookies.pdf