Error
  • S'ha produït un error carregant informació del canal

Nota informativa secret empresarial - protocol per a la protecció dels secrets empresarials

El Tribunal de Protecció del Secret Empresarial de l'CGPJ ha publicat un protocol per a la protecció dels secrets empresarials per a tots aquells procediments civils i mercantils en què, qualsevol que sigui el seu objecte, es declari que determinada informació aportada al procés constitueixi secret empresarial.

Es tracta d'un projecte pilot, que respon a la necessitat que els Jutjats Mercantils de Barcelona adoptin pràctiques processals homogènies pel que fa a la informació secreta o confidencial en el marc d'un procediment regit per la LEC, que és per naturalesa, públic, ja seu torn ve a actualitzar les pràctiques dels jutjats a la nova Llei de Secrets Empresarials.

Les mesures de protecció que es regulen a la LSE, segons aquest projecte pilot, poden ser sol·licitades d'ofici i també per les parts tant a l'inici del procediment, com un cop iniciat.

Les mesures de protecció que poden adoptar-se, que poden ser també provisionals, són: la custòdia sota clau a les dependències de jutjat, absència de trasllat de còpies directa, regulada a la LEC, diversos mitjans de seguretat digitals, la restricció en l'accés a un nombre limitat de persones (els anomenats cercles de confidencialitat), la preparació de versions confidencials i no confidencials de documents aportats per les parts i resolucions judicials i la possibilitat que les vistes o parts d'elles es celebrin a porta tancada.

Aquesta iniciativa, que ha nascut amb vocació d'estendre a tots els jutjats civils i mercantils de país, ha tingut una bona acollida entre els juristes.

En definitiva, mitjançant aquest projecte pilot es pretén agilitzar i oferir mecanismes eficaços de cara a la protecció dels secrets empresarials o qualsevol altra informació que pugui ser considerada confidencial.

Per a més detall d'aquest protocol, adjuntem a continuació el contingut i restem a disposició de qualsevol interessat per a més detalls.