Error
  • S'ha produït un error carregant informació del canal

NOTA INFORMATIVA SOBRE CONSEQÜÈNCIES JURÍDIQUES DE LA CANCEL·LACIÓ DEL MWC

A pocs dies de la celebració de l'MWC, GSMA, l'empresa organitzadora de l'esdeveniment, va anunciar la seva cancel·lació. Això ha suposat la pèrdua de milions d'euros per als diferents agents que participaven en l'esdeveniment, tant directament com indirectament (proveïdors, clients, expositors, patrocinadors, ponents, prestadors de serveis, etc.). La GSMA ha escudat la seva decisió en la situació de "força major", per raons de salut pública i seguretat.

Grup Willis Towers Watson és el broker d'assegurances de l'MWC, intermediari que dirigeix la cobertura de 120 milions d'euros a través de diverses grans asseguradores internacionals especialitzades entre les que es reparteix el risc. A dia d'avui es desconeix si l'assegurança de l'MWC cobreix pandèmies o epidèmies de menor grau. En tot cas, cal ressaltar que ni l'OMS, ni el Govern d'Espanya, ni la Generalitat Catalana ni l'Ajuntament de Barcelona han reconegut una situació de pandèmia, negant una situació d'alerta sanitària internacional.

Li correspon ara a el Grup Willis juntament amb GSMA una complicada negociació per intentar arribar a un acord sobre les possibles indemnitzacions a causa de la cancel·lació de l'esdeveniment, ja que hi ha la opció que les empreses perjudicades exigeixin la indemnització corresponent davant l'incompliment dels contractes i reclamin les pèrdues incorregudes, tant de mal directe com lucre cessant.

En aquest sentit, són diverses les qüestions que s'han d'analitzar, de cara a estudiar la viabilitat d'una possible demanda judicial o arbitral pels perjudicats:

-       Contingut de les clàusules dels contractes subscrits pels perjudicats directament amb GSMA, com ara les clàusules penals d'incompliment contractual i les seves indemnitzacions. En segon terme, l'anàlisi dels contractes d'assegurança, especialment l'anàlisi de la política de cancel·lacions (cobertures).

-       Si hi ha o no força major, el seu abast i conseqüències, amb possibles matisacions en cada contracte. Estem realitzant una anàlisi en profunditat de el concepte de força major en conformitat amb la doctrina jurisprudencial i científica en Dret espanyol. No obstant això en els contractes que regeixi el dret internacional o un dret estranger el concepte de força major pot tenir un abast diferent.

-       Possibles danys a reclamar (i) per cancel·lació, (ii) per aprovisionaments de mercaderies no reutilitzables o peribles, (iii) pels guanys deixades de percebre durant els dies de l'esdeveniment, (iv) vendes fallides, etc.

-       Entitat que assumirà les pèrdues directament i indirectament sofertes (GSMA, asseguradores i subcontractistes amb responsabilitat en cascada).

Per a l'estudi de tots aquests extrems s'ha d'analitzar individualment la situació de cada un dels perjudicats, per la qual cosa resulta imprescindible la revisió de les cobertures contractades i els contractes subscrits, per advocats especialistes, als efectes de depurar responsabilitats i analitzar les opcions de recuperar les pèrdues.

Finalment, val assenyalar que aquesta anàlisi resulta igualment aplicable per a qualsevol situació que, a causa del coronavirus, hagi suposat una cancel·lació o pèrdua de qualsevol tipus.

Esperem que aquesta informació els hi resulti d’utilitat i restem a disposició de tot interessat. Per més detalls poden adreçar-se a nosaltres via e-mail a (Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. ) o trucar-nos al +34 93 272 01 80.

Departaments Dret Mercantil i Litigació Mercantil