Error
  • S'ha produït un error carregant informació del canal

Mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.

Avui s'ha publicat al BOE el Reial decret llei 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per donar suport a l'economia i l'ocupació.
Aquest Reial decret llei, pel que fa a l'àmbit fiscal, aprova determinades mesures entre les que destaquem:

- IS:

Possibilitat per a determinades societats d'optar per la modalitat de pagament fraccionat en funció de l'exercici en curs (habitualment només es pot optar per aquesta opció durant el mes de Febrer, com us vaig informar fa un parell de mesos) de la següent manera:
a. les societats que van facturar fins a 600.000 € el 2019 podran optar a l'presentar el 1P fraccionat dins el termini ampliat (fins a 20 de Maig) i l'opció vincularà per a tot el 2020.
b. les societats que van facturar fins a 6.000.000 el 2019, ja no poden fer res en relació a l'1P fraccionat ja que el termini de presentació va finalitzar el 20 d'abril; però per al 2P i el 3P fraccionats de 2020 podran triar el mètode de determinació de la base imposable en curs.
c. les Grans Empreses i els grups de consolidació fiscal no poden modificar la modalitat de pagament fraccionat

-  Contribuyents en règim de móduls de l'IRPF i Règim Simplificat d'IVA:

Per al càlcul de l'pagament fraccionat d'IRPF i quota trimestral de l'IVA: no es tindran en compte com a dies d'activitat els dies en estat d'alarma.
Per a aquells que passin a estimació directa, se'ls allibera de l'exigència de permanència en aquest règim durant 3 anys.

-  IVA:

S'estableix un tipus impositiu de l'zero per cent aplicable als lliuraments interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari els seus destinataris siguin entitats públiques, sense ànim de lucre i centres hospitalaris.
Es redueix a el 4 per cent el tipus impositiu aplicable a llibres, revistes i diaris electrònics.

-  Terminis i procediments

S'amplien fins al 30 de maig les referències temporals de l'art. 33 de Reial decret llei 8/2020 als dies 30 d'abril i 20 de maig de 2020.
S'estableix que no s'iniciarà el període executiu per a determinades deutes tributaris vinculant aquesta mesura a l'obtenció del finançament a través de la Línia d'Avals.
Adjuntem una nota que hem preparat a l'AEDAF i que desenvolupa l'anterior.