Llibre "La Reforma Fiscal"

La Reforma Fiscal de 2015 implica una transformació del sistema tributari la magnitud del qual l'equipara a la Reforma Fernández Ordóñez de 1978 o a la introducció de l'IVA en 1986. Encara que l'aspecte que més s'ha destacat ha estat la reducció dels tipus impositius en la imposició directa, en realitat els responsables de la reforma pretenen un canvi de paradigma en les relacions entre els principals obligats tributaris -especialment de les empreses i dels grans contribuents- i la Hisenda Pública, de tal manera que als tres pilars que sustenten actualment els ingressos del sector públic (IRPF, IVA i cotitzacions socials) pugui afegir-se un quart, la fiscalitat dels beneficis empresarials, la recaptació dels quals fins a l'entrada en vigor de la Reforma es considera massa volàtil i vinculada a la conjuntura econòmica. El temps dirà si l'objectiu recaptatori s'aconsegueix.

Entretant, l'única certesa és que els contribuents han d'actualitzar urgentment els seus coneixements. 

La finalitat d'aquesta obra és apropar als destinataris de la reforma els punts de vista de professionals de l'assessorament fiscal, mitjançant la transcripció dels textos legals i els comentaris dels autors basats en la seva profunda experiència pràctica.

MILINERS