La nostra firma

La nostra firma es basa en l’extensa experiència dels nostres professionals, l’especialització dels nostres equips i els assessoraments destacats que tots els seus professionals han hagut de dur a terme al llarg de la seva carrera professional.

L’equip de MILINERS es composa d’advocats i economistes amb àmplia experiència en la indústria i els negocis en diferents i molt variats sectors, assegurant-nos que els objectius dels nostres clients són correctament entesos, impulsats i específicament acomplerts. Comprenem els negocis dels nostres clients i som capaços de solucions pràctiques, donant consell personal i directe.

La nostra activitat professional abasta principalment tres  departaments o àrees diferents: àrea mercantil i de tecnologies de la informació; àrea fiscal i àrea de dret públic. Al front de cada àrea hi ha un soci director amb els respectius professionals sènior i júnior adscrits a cada una de les mateixes. La coordinació entre les àrees ens permet oferir als nostres clients un assessorament jurídic-empresarial d’alta qualificació.

Cooperem amb institucions públiques, grups d’investigació a les Universitats i som membres de prestigioses associacions de juristes, nacionals i internacionals. En aquest sentit, participem en el disseny d’esborralls de texts legislatius col·laborant amb "Think Tanks", centres d’investigació i proposant projectes als governs.

Tenim oficina a Barcelona i Madrid, amb un equip d’advocats i economistes especialistes en les branques principals de l’assessorament jurídic empresarial. Això ens permet donar el millor assessorament allà on interessa al nostre client.

Tenim també presència a Malabo (Guinea Equatorial), únic país d'Àfrica en el qual es parla espanyol com a llengüa oficial i que és la porta d'entrada a Àfrica per a empreses espanyoles de diferents sectors.

Assessorem a empreses espanyoles i estrangeres amb projectes i interessos a Catalunya i a l’Estat espanyol. També coordinem projectes d’assessorament i supervisem i intervenim directament en la tasca a realitzar per advocats a alres països.

 En aquest sentit disposem d’una complerta xarxa de firmes associades i corresponsals a Europa, Estats Units, Àfrica, Llatinoamèrica i Àsia, però ens impliquem directament allà on el nostre client té el problema o la necessitat.